Skip to content

AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT

Considerem que la privacitat dels nostres clients i usuaris ha de ser primordial. Per aquesta raó apliquem una política de transparència a tots els nostres processos perquè els usuaris estiguin sempre informats i tinguin control sobre la seva privacitat.

Li preguem llegeixi atentament cadascun d’aquests termes que regulen l’accés i ús, i en general, la relació entre aquest website i els usuaris d’aquest.

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

En compliment del Capítol II de la llei 34/2002, LSSICE, de l’article 13.1a del Reglament (UE) 2016/679 i de la normativa vigent sobre protecció de dades personals, l’informem que la present pàgina web és propietat de:

ENTITAT: COMITÈ D’ ENTITATS DE REPRESENTANTS DE PERSONES AMB DISCAPACITAT DE LA CV

DOMICILI: GRAN VIA RAMÓN Y CAJAL 13 46007 VALÈNCIA

CIF G-97.073.266

EMAIL cermi.cvalenciana@cermi.es

En endavant “el website” L’INFORMA:

Marc Normatiu

El website garanteix el respecte de les garanties, normes i procediments previstos en l’Ordenament Jurídic per protegir els drets a la intimitat personal i familiar i la protecció de dades personals.

  • Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD).
  • Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD)
  • Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSI).

Mantingui el control sobre les seves dades

La recopilació i l’ús de dades és essencial per poder oferir-li els nostres serveis. Tanmateix, ha de saber que només li vam demanar aquella informació que sigui estrictament adequada, pertinent i limitada al necessari per a les finalitats més avall descrites. Aquestes són les dades que li podem demanar:

FINALITAT Tractaments alt riscDur a terme el servei encomanat.
Defensa dels drets de les persones amb discapacitat. Historial clínic o sanitari.
CONTACTEQUINES DADES PODEM SOL·LICITAR-LINom, adreça, telèfon, email, DNI, NIF o altre document identificatiu, signatura.
TERMINI DE CONSERVACIÓEl necessari per a la tramitació del servei encomanat.
LEGITIMACIÓCONSENTIMENT -Art. 6.1a del RGPD: l’interessat va donar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a un o diverses finalitats específiques.
DESTINATARISEmmagatzematge de dades. Auditoria. Emmagatzematge de dades. Missatgeria. Federacions o associacions.
TRANSFERÈNCIA INTERNACIONAL DE DADESNo estan previstes transferències internacionals de dades.
PERSONALSQUINES DADES PODEM SOL·LICITAR-LIEstat civil, data de naixement, experiència professional, detalls d’ ocupació o carrera administrativa. Certificat de discapacitat. Perfil econòmic, renda. Sentències.
TERMINI DE CONSERVACIÓEl necessari per a la tramitació del servei encomanat.
LEGITIMACIÓCONTRACTE -Art. 6.1b del RGPD: el tractament és necessari per a l’ execució d’ un contracte en el qual l’ interessat és part. CONSENTIMENT -Art. 6.1a del RGPD: l’interessat va donar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a un o diverses finalitats específiques.
DESTINATARISEmmagatzematge de dades. Auditoria. Emmagatzematge de dades. Federacions o associacions.
 TRANSFERÈNCIA INTERNACIONAL DE DADESNo estan previstes transferències internacionals de dades.
SALUTQUINES DADES PODEM SOL·LICITAR-LIDades de salut física o mental.
TERMINI DE CONSERVACIÓ5 anys
LEGITIMACIÓCONSENTIMENT -Art. 6.1a del RGPD: l’interessat va donar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a un o diverses finalitats específiques. INTERÈS PÚBLIC -Art. 6.1e del RGPD: el tractament és necessari per al compliment d’ una missió realitzada en interès públic o en l’ exercici de poders conferits al responsable.
DESTINATARISEmmagatzematge de dades. Federacions o associacions.
TRANSFERÈNCIA INTERNACIONAL DE DADESNo estan previstes transferències internacionals de dades.
MENORSQUINES DADES PODEM SOL·LICITAR-LIDades de menors.
TERMINI DE CONSERVACIÓEl necessari per a la tramitació del servei encomanat.
LEGITIMACIÓCONSENTIMENT -Art. 6.1a del RGPD: l’interessat va donar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a un o diverses finalitats
DESTINATARISEmmagatzematge de dades. Federacions o associacions.
TRANSFERÈNCIA INTERNACIONAL DE DADESNo estan previstes transferències internacionals de dades.
FEDERACIONSQUINES DADES PODEM SOL·LICITAR-LINom, adreça, telèfon, email, DNI, NIF o altre document identificatiu, signatura. Dades d’ empleats o voluntaris: nom, adreça, telèfon, email, DNI, NIF o altre document identificatiu, signatura.
TERMINI DE CONSERVACIÓEl necessari per a la tramitació del servei encomanat.
LEGITIMACIÓCONTRACTE -Art. 6.1b del RGPD: el tractament és necessari per a l’ execució d’ un contracte en el qual l’ interessat és part. CONSENTIMENT -Art. 6.1a del RGPD: l’interessat va donar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a un o diverses finalitats
DESTINATARISAssessorament laboral, fiscal o comptable. Auditoria. Emmagatzematge de dades. Associacions.
TRANSFERÈNCIA INTERNACIONAL DE DADESNo estan previstes transferències internacionals de dades.
COMISSIONSQUINES DADES PODEM SOL·LICITAR-LINom, adreça, telèfon, email, DNI, NIF o altre document identificatiu, signatura.
TERMINI DE CONSERVACIÓEl necessari per a la tramitació del servei encomanat.
LEGITIMACIÓCONTRACTE -Art. 6.1b del RGPD: el tractament és necessari per a l’ execució d’ un contracte en el qual l’ interessat és part. CONSENTIMENT -Art. 6.1a del RGPD: l’interessat va donar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a un o diverses finalitats
DESTINATARISEmmagatzematge de dades. Federacions o associacions.
TRANSFERÈNCIA INTERNACIONAL DE DADESNo estan previstes transferències internacionals de dades.
GESTIÓ DE BEQUESQUINES DADES PODEM SOL·LICITAR-LINom, adreça, telèfon, email, DNI, NIF o altre document identificatiu, signatura, dades financeres, administratives i de comptabilitat. Perfil econòmic. Certificat de discapacitat. Llibre de família (acreditar família nombrosa).
TERMINI DE CONSERVACIÓEl necessari per al compliment de la normativa de prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme.
LEGITIMACIÓOBLIGACIÓ LEGAL -Art. 6.1c del RGPD: tractament és necessari per al compliment d’ una obligació legal aplicable al responsable del
DESTINATARISEmmagatzematge de dades. Missatgeria. Federacions o associacions.
TRANSFERÈNCIA INTERNACIONAL DE DADESNo estan previstes transferències internacionals de dades.
FINALITATDifusió d’ activitats i esdeveniments a través de la pàgina web, blog, xarxes socials i canal de youtube de l’ entitat. Ús intern per a memòries i projectes Filmacions destinades a difusió comercial, documents i material gràfic imprès com cartells, fullets i manuals. Imatges per a revistes o publicacions d’ àmbit relacionat amb el nostre sector.
MATERIAL FOTOGRÀFIC I AUDIOVISUAL D’ ESDEVENIMENTSQUINES DADES PODEM SOL·LICITAR-LIimatge i/o veu
TERMINI DE CONSERVACIÓIndefinit, mentre en aquest cas no sol·liciti la seva suorsió.
LEGITIMACIÓCONSENTIMENT -Art. 6.1a del RGPD: l’interessat va donar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a un o diverses finalitats específiques.
DESTINATARISEmmagatzematge de dades. Federacions o associacions.
TRANSFERÈNCIA INTERNACIONAL DE DADESNo estan previstes transferències internacionals de dades.
FINALITATGestió dels recursos humans.
 QUINES DADES PODEM SOL·LICITAR-LINom, adreça, telèfon, email, DNI, NIF o un altre document identificatiu, signatura, estat civil, data de naixement, experiència professional, detalls d’ocupació o carrera administrativa, discapacitat, titulacions, formació, experiència professional, nº de compte bancari, dades de salut (apte o no apte).
TERMINI DE CONSERVACIÓTermini màxim de 5 anys des de la finalització del contracte.
LEGITIMACIÓCONTRACTE -Art. 6.1b del RGPD: el tractament és necessari per a l’ execució d’ un contracte en el qual l’ interessat és part.
  CONSENTIMENT -Art. 6.1a del RGPD: l’interessat va donar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a un o diverses finalitats
DESTINATARISAssessorament laboral, fiscal o comptable. Prevenció de riscos laborals i vigilància de la salut. Selecció de personal. Emmagatzematge de dades. Missatgeria.
TRANSFERÈNCIA INTERNACIONAL DE DADESNo estan previstes transferències internacionals de dades.
FINALITATDur a terme accions comercials i de màrqueting.
CONTACTEQUINES DADES PODEM SOL·LICITAR-LINom, adreça, telefon, email.
TERMINI DE CONSERVACIÓLes dades es conservaran de forma indefinida llevat que l’interessat sol·liciti la seva cancel·lació.
LEGITIMACIÓCONTRACTE -Art. 6.1b del RGPD: el tractament és necessari per a l’ execució d’ un contracte en el qual l’ interessat és part. CONSENTIMENT -Art. 6.1a del RGPD: l’interessat va donar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a un o diverses finalitats
DESTINATARISEmmagatzematge de dades.
TRANSFERÈNCIA INTERNACIONAL DE DADESNo estan previstes transferències internacionals de dades.
FINALITATAdministració i comptabilitat.
PROVEÏDORSQUINES DADES PODEM SOL·LICITAR-LINom, adreça, telefon, email, CIF.
TERMINI DE CONSERVACIÓLes dades es conservaran durant 5 anys.
LEGITIMACIÓCONTRACTE -Art. 6.1b del RGPD: el tractament és necessari per a l’ execució d’ un contracte en el qual l’ interessat és part.
DESTINATARISAssessorament laboral, fiscal o comptable. Emmagatzematge de dades. Missatgeria.
TRANSFERÈNCIA INTERNACIONAL DE DADESNo estan previstes transferències internacionals de dades.
FINALITATGestió del voluntariat.
VOLUNTARISQUINES DADES PODEM SOL·LICITAR-LINom, adreça, telefon, email, CIF. Certificat de penals.
TERMINI DE CONSERVACIÓLes dades es conservaran mentre l’ interessat realitzi el seu voluntariat.
LEGITIMACIÓCONTRACTE -Art. 6.1b del RGPD: el tractament és necessari per a l’ execució d’ un contracte en el qual l’ interessat és part. CONSENTIMENT -Art. 6.1a del RGPD: l’interessat va donar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a un o diverses finalitats específiques.
DESTINATARISEmmagatzematge de dades. Missatgeria.
TRANSFERÈNCIA INTERNACIONAL DE DADESNo estan previstes transferències internacionals de dades.
FINALITATGestió del web
TECNOLÒGICSQUINES DADES PODEM SOL·LICITAR-LITemps de permanència a la web, pàgines visitades, preferències d’ idioma, adreça IP, tipus de dispositiu, sistema operatiu tipus de navegador, resolució de pantalla.
PER A QUINA FINALITATMillorar la seva experiència com a usuari del web. Mantenir la seguretat del web duent a terme un monitoratge d’activitats malicioses i detecció del frau.
TERMINI DE CONSERVACIÓLes dades de seran conservades de forma indefinida mentre l’ interessat no demani la seva supressió.
LEGITIMACIÓCONSENTIMENT -Art. 6.1a del RGPD: l’interessat va donar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a un o diverses finalitats específiques.
DESTINATARISHosting. Manteniment del web. Emmagatzematge de dades.
TRANSFERÈNCIA INTERNACIONAL DE DADESNo estan previstes transferències internacionals de dades.

El website elabora un perfil comercial en base a la informació que vostè ens facilita. No es prendran decisions automatitzades en base a aquest perfil.

Vostè pot optar per no rebre les nostres comunicacions electròniques, pot sol·licitar-ho enviant un email al website amb el següent assumpte “no desitjo rebre comunicacions comercials”.

Podrem conservar la seva informació personal fins i tot després de finalitzar aquesta necessitat si fos necessari per complir amb alguna obligació legal, les dades romandrien bloquejades el temps necessari per complir el període marcat per la Llei per procedir després a la seva eliminació.

Ús de la web per menors

La navegació en aquesta web per menors d’edat exigeix que aquests hagin obtingut prèviament autorització dels seus pares, tutors o representants legals, els quals tindran la consideració de responsables legals per qualssevol actes realitzat pels menors al seu càrrec.

Els representants legals de les persones menors d’ edat tenen plena responsabilitat en l’ accés a continguts i serveis d’ internet per aquests menors. Per a això disposen de programes informàtics i eines de bloqueig i filtre en l’accés a continguts o llocs web no apropiats per a menors.

Destinataris

El website formalitzarà, en cada cas, els contractes de confidencialitat i encàrrec de tractament que siguin necessaris per realitzar el servei que vostè ens ha encomanat.

El website comprova que tots els encarregats de tractament amb els quals treballa compleixen les seves polítiques de seguretat i les mesures tècniques imposats per la normativa i segueixen les seves instruccions en la prestació i correcte desenvolupament dels serveis per als quals són contractats.

El website no llogarà ni vendrà informació personal ni compartirà la seva informació personal amb cap anunciant ni amb xarxes d’anuncis per a publicitat sense el seu permís explícit.

El website proporcionarà informació a tercers quan ho exigeixi una llei, una citació o un procediment judicial. No obstant això, en el cas de ser cedits es produiria una informació prèvia al lliurament.

Seguretat de les Dades

El website aplica les mesures tècniques i organitzatives apropiades per proporcionar un nivell de seguretat adequat al risc, garantint la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les seves dades.

El website es preocupa per la seguretat dels usuaris del seu web i per això manté actualitzat el programari, aplica un firewall que s’ocupa de detectar i mitigar amenaces i realitza còpies de seguretat per garantir la integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament.

Consells de Navegació

Comprovi que el servidor al qual es connecta es troba ubicat en el domini correcte, fins i tot quan s’ utilitzin enllaços emmagatzemats en favorits.

No utilitzi adreces web (URL) o enllaços rebuts per missatgeria electrònica (correu, SMS, etc.) en els quals se sol·liciti realitzar alguna gestió amb les seves dades personals.

Tecleja directament les adreces dels llocs web als quals desitja connectar-se.

Quins drets té vostè respecte a les dades que ens facilita?

Vostè té dret a conèixer si el website està tractant les dades personals que li concerneixen, o no.

Així mateix, les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si s’escau a sol·licitar la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en el qual únicament les conservarem per a exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. El website deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o en l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Vostè té dret a sol·licitar la portabilitat de les seves dades, així com a retirar el consentiment per al seu tractament en qualsevol moment.

Vostè pot exercir els seus drets contactant amb el website, per mitjà de les dades de contacte anteriorment esmentides, indicant com a assumpte “LOPD, Drets” i adjuntant fotocòpia del seu Document Nacional d’Identitat o qualsevol altre mitjà vàlid en dret.

Vostè té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Quines obligacions té vostè respecte a les dades que ens facilita?

Vostè es compromet a garantir la veracitat de les dades que ens facilita i es compromet a comunicar qualsevol canvi que es produeixi sobre ells.

L’enviament de dades de caràcter personal és obligatori per contactar i rebre informació sobre els productes i serveis del website.

No facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure’s, registrar-se, rebre informació dels productes i serveis del website o gestionar el servei que ens ha encomanat.

Com a usuari vostè es compromet que la informació facilitada al website sobre terceres persones ha estat recaptada d’acord amb la normativa vigent i havent recaptat el consentiment del titular de les dades.

Com a usuari d’aquesta web es compromet a utilitzar el website, els serveis, els continguts i aquest avís legal de conformitat amb la llei, la moral, els bons costums i l’ordre públic.

Vostè es compromet a no realitzar activitats publicitàries, promocionals o d’explotació comercial a través del web, ni utilitzar els continguts i, en particular, la informació obtinguda a través del Portal per remetre publicitat, enviar missatges amb finalitats de venda directa o amb qualsevol altre fi comercial, ni per recollir o emmagatzemar dades personals de tercers.

Aquesta web pot contenir enllaços a llocs web de tercers, les polítiques de privacitat dels quals són alienes al website, en accedir a aquests llocs web vostè ha de decidir si accepta les seves polítiques de privacitat i de cookies.

El present AVÍS LEGAL s’ actualitzarà periòdicament, per la qual cosa resultaran aplicables les condicions que es trobin vigents i publicades en el moment d’ utilització de la web o dels serveis. Li preguem llegeixi atentament aquesta informació abans de procedir al seu ús, així com periòdicament, per tal de mantenir-se totalment informat.

Si vostè té alguna pregunta en relació amb aquest Avís Legal pot contactar amb nosaltres en el més amunt indicat.

Consentiment

Vostè declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament manual i automatitzat dels mateixos per part del website en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Protecció de Dades Personals.

Pot anul·lar qualsevol autorització quan ho desitja dirigint-se al website.

Legislació Aplicable

La legislació aplicable al present AVÍS LEGAL serà la legislació espanyola, i a la jurisdicció competent per conèixer de qualssevol demandes que aquesta web susciti serà la dels jutjats que corresponguin a la província del website, renunciant expressament l’usuari a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.

Contingut de la Web i Enllaços (Links)

Els enllaços continguts en aquesta web poden adreçar a continguts Web de tercers. L’ objectiu d’ aquests enllaços és únicament facilitar-li la recerca dels recursos que li puguin interessar a través d’ Internet. No obstant això, aquestes pàgines no pertanyen al website, ni fa una revisió dels seus continguts i, per això no assumeix cap responsabilitat pel contingut, informacions o serveis que poguessin aparèixer en aquests llocs, que tindran exclusivament caràcter informatiu i que en cap cas impliquen cap relació entre el website i les persones o entitats titulars d’aquests continguts o titulars dels llocs on es trobin. El website tampoc es pot fer responsable del funcionament de la pàgina enllaçada o dels possibles danys que puguin derivar-se de l’accés o ús de la mateixa.

Els enllaços a la web del website hauran de respectar les següents condicions:

  • L’establiment de l’enllaç no suposarà cap tipus d’acord, contracte, patrocini ni recomanació per part del website de la pàgina que realitza l’enllaç.
  • La pàgina web en la qual s’estableixi l’hiperenllaç no contindrà informacions amb continguts que siguin il·lícits, discriminatoris, contraris als principis ètics comunament acceptats o atemptin contra l’ordre públic, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualssevol drets de tercers.
  • El website podrà sol·licitar que es retiri un enllaç al seu web, sense necessitat d’al·legar cap causa. En aquest cas, la pàgina que hagi realitzat l’ enllaç haurà de procedir a la seva immediata supressió, tan aviat com rebi la notificació del website.
  • El website no es responsabilitza de cap manera ni garanteix la qualitat, exactitud, fiabilitat, correcció o moralitat de continguts o serveis que l’establiment de l’hiperenllaç pugui oferir. L’usuari assumeix sota la seva exclusiva responsabilitat les conseqüències, danys o accions que poguessin derivar-se de l’accés a la pàgina web de l’hiperenllaç.
  • La pàgina web en la qual s’estableixi l’hiperenllaç no podrà contenir marca, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents al website excepte aquells signes que formin part del mateix hiperenllaç.

Propietat Intel·lectual i Industrial

Tots els elements que formen el lloc Web, així com l’estructura, disseny, codi font, així com els logos, marques i altres signes distintius que hi apareixen, són titularitat del website o dels seus col·laboradors i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial.

Igualment estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial les imatges i altres elements gràfics continguts.

El website prohibeix expressament la realització de “framings” o la utilització per part de tercers de qualssevol altres mecanismes que alterin el disseny, configuració original o continguts dels nostres portals.

L’ ús dels continguts haurà de respectar el seu llicenciament particular. De tal manera el seu ús, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat similar o anàloga, queda totalment prohibida llevat que hi hagi prèvia i expressa autorització del website.

Pel que fa a les cites de productes o serveis de tercers, el website reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de

propietat industrial o intel·lectual, no implicant la seva sola menció o aparició a la Web l’existència de drets ni de cap responsabilitat sobre els mateixos, com tampoc recolzament, patrocini o recomanació.

Responsabilitat

El website no garanteix la inexistència d’errors en l’accés a la Web, en el seu contingut, ni que aquest es trobi actualitzat, encara que es compromet a realitzar els majors esforços per, si s’escau, evitar-los, esmenar-los o actualitzar-los.

Tant l’accés a la Web del website com l’ús que es pugui fer de la informació continguda en els mateixos és d’exclusiva responsabilitat de qui ho realitza.

El website no es responsabilitza dels possibles errors de seguretat que es puguin produir ni de possibles danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l’usuari (maquinari i programari), els fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de la presència de virus a l’ordinador de l’usuari utilitzat per a la connexió als serveis i continguts de la Web, d’ un mal funcionament del navegador o de l’ ús de versions no actualitzades del mateix.

El website no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu, però no limitatiu, en fòrums, xats, blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent en aquesta Web.

No obstant això, en compliment del que disposa la LSSI, el website es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, col·laborant de forma activa en la retirada o en el seu cas bloqueig de tots aquells continguts que poguessin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que vostè consideri que existeix al lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, preguem contacte amb el website.

El website no es responsabilitza de les contestacions que es realitzin a través de les diferents adreces de correu electrònic que apareixen al seu web, per la qual cosa en cap cas podrà derivar-se efecte jurídic vinculant de les mateixes.

POLÍTICA DE COOKIES

El lloc Web del website i els seus dominis utilitzen cookies (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a pàgina) per al correcte funcionament i visualització dels llocs Web per part de l’usuari, així com la recollida d’estadístiques.

Cookies

El website, o per compte d’aquest, un tercer contractat per a la prestació de serveis de mesurament d’audiències, poden utilitzar cookies quan un usuari navega pels llocs i pàgines del website.

Els servidors web del website detecten de manera automàtica l’ adreça IP i el nom del domini utilitzats per l’ usuari. Tota aquesta informació és registrada en un fitxer d’ activitat del servidor que permet el posterior processament de les dades per tal d’ obtenir mesuraments estadístics que permetin conèixer el nombre d’ impressions de pàgines, amb el nombre de visites realitzades als serveis web, etc.

Addicionalment, el website té presència en portals i serveis de tercers per als quals, si es vol conèixer les condicions de privacitat i ús de cookies, hauran de consultar-li les polítiques proporcionades pels mateixos:

Revocació i eliminació de cookies

En tot moment podrà accedir a la configuració del seu navegador acceptant o rebutjant totes les cookies, o bé seleccionar aquelles la instal·lació de les quals admet i quins no, seguint un dels següents procediments, que depèn del navegador que utilitzi:

Google Chrome (al Menú Eines)

Configuració > Mostrar opcions avançades > Privacitat (Configuració de Contingut) > Cookies Més informació: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es

Microsoft Internet Explorer (al Menú Eines) Opcions d’Internet > Privacitat > Avançada

Més informació: http://windows.microsoft.com/es-es/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-9

Firefox

Opcions > Privacitat > Cookies

Més informació: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we

Safari, iPad i iPhone

Preferències > Privacitat

Més informació: http://www.apple.com/es/privacy/use-of-cookies/

Opera

Configuració > Opcions > Avançat > Cookies

Més informació: http://help.opera.com/Linux/10.60/es-ES/cookies.html

Consentiment per a l’ús de cookies

L’Usuari declara haver estat informat de les condicions sobre l’ús de cookies, acceptant i consentint el seu ús per part del website en la forma i per a les finalitats indicades en el present Avís Legal.