Skip to content
  • Luis Vañó insta les conselleries a revisar i presentar mesures amb perspectiva de gènere per complir amb el nou article 49 ja que “és un avanç significatiu en la promoció i protecció dels drets de les persones amb discapacitat”
  • L’entitat demana reactivar el Projecte de Llei d’Accessibilitat Universal i Inclusió i un model financer per garantir la sostenibilitat econòmica del tercer sector social
  • Cermi CV urgeix un Pla de xoc per reduir els temps d’espera en el reconeixement del grau de discapacitat i dependència

En la seva primera compareixença davant la nova Comissió de Polítiques Integrals de Discapacitat de Les Corts Valencianes, Luis Vañó, president del Comité d’Entitats Representants de Persones amb Discapacitat de la Comunitat Valenciana (CERMI CV), ha instat les conselleries a revisar i presentar mesures amb perspectiva de gènere per complir amb el nou article 49 en la seua compareix davant les Corts Valencianes. “La reforma és un avanç significatiu en la promoció i protecció dels drets de les persones amb discapacitat.”, ha asseverat.

Vañó ha començat la seua intervenció presentant al CERMI CV, una organització amb 25 anys de trajectòria que representa el moviment de drets humans de les persones amb discapacitat i les seues famílies a la Comunitat Valenciana, actuant com una instància cívica de representació i incidència política. Per això ha destacat la importància d’ aquesta comissió com un òrgan permanent que assegura l’ atenció específica i prioritària a la discapacitat en les polítiques públiques.

A continuació, el president del CERMI CV ha subratllat la importància de la recent reforma de l’article 49 de la Constitució Espanyola, aconseguint-la un avanç significatiu en la promoció i protecció dels drets de les persones amb discapacitat. Pel que ha sol·licitat a la comissió que insti cada conselleria a revisar i presentar públicament les mesures que implementaran per complir amb el que dicta la Carta Magna. A més, ha fet èmfasi en la necessitat d’una perspectiva de gènere, assenyalant que la discapacitat té rostre de dona, els qui enfronten majors dificultats per accedir a l’educació i a l’ocupació, i són més vulnerables davant situacions de violència. En aquest sentit ha anunciat que “en breu” Dones CERMI CV presentarà l’estudi ‘La situació de la violència de gènere contra les dones amb discapacitat a la Comunitat Valenciana’.

Vañó destaca que la participació ciutadana i la solidaritat en l’àmbit de la discapacitat constitueixen un moviment cívic crucial que lidera avanços en drets per al 10% de la població de la Comunitat Valenciana. ” Doncs la discapacitat forma part de la diversitat humana i, per tant, les persones amb discapacitat són completes, tal com són. Sense necessitat de ser curades o reparades per participar plenament en la societat” ha asseverat. Tot seguit ha subratllat la importància d’abordar la discapacitat des d’una perspectiva política, reconeixent les seves implicacions socials, culturals i econòmiques perquè “legislar per a la discapacitat contribueix al progrés i enriquiment de tota la societat.”

Demandes prioritàries per al moviment valencià de la discapacitat

Durant la seua presentació, Vañó ha exposat diverses demandes prioritàries per al moviment CERMI CVcom és la reactivació del Projecte de Llei d’Accessibilitat Universal i Inclusió és crucial per a garantir la igualtat de drets i l’accessibilitat universal, amb l’esperança de la seua aprovació abans de final d’any. En aquest context, demana desenvolupar I Pla d’Acció i Atenció Integral per a Persones amb Discapacitat (2025-2028), en col·laboració amb la Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge, que respon a una demanda històrica del moviment de la discapacitat.

A més, urgeix un Pla de Xoc per reduir els temps d’espera en el reconeixement del grau de discapacitat, amb l’objectiu de millorar els temps d’espera i garantir l’accés a beneficis essencials com ocupació, habitatge públic, suports educatius i ajudes econòmiques. “Encara que no som la pitjor Comunitat, no podem esperar un any o un any i quatre mesos, segons província”, ha justificat Vañó

També ha sol·licitat un Pla Autonòmic de Formació i Ocupació per a Persones amb Discapacitat, basat en el Llibre Blanc d’Ocupació i Discapacitat de 2023, que inclourà mesures de suport a l’ocupació i criteris inclusius en la contractació pública. Per enfortir l’ocupació de persones amb discapacitat, el CERMI CV proposa incrementar la reserva de contractes públics per a Centres Especials de Treball, augmentant del 3% al 7% amb la meta d’assolir el 10%. A més, afegeix la necessitat de desenvolupar un nou reglament d’ocupació pública per a persones amb discapacitat, en col·laboració amb la Conselleria d’Hisenda, que establirà criteris per a adaptacions en les proves selectives de la funció pública.

El treball genera independència per això demana Pla Autonòmic de Desinstitucionalització, que promourà polítiques sanitàries, d’habitatge i atenció a la discapacitat i dependència, garantint la inclusió comunitària i la vida independent. Pel que ha defensat la figura de l’assistent personal com a eina clau per a això. Així amb aquest enfocament desenvolupar un programa d ‘ habitatge accessible per abordar la pobresa habitacional, amb mesures fiscals i noves prestacions públiques.

En l’ àmbit financer, demana desplegar un model estable per garantir la sostenibilitat econòmica del tercer sector social de la discapacitat, prioritzant l’ estabilitat de l’ acció concertada social. En relació a la sostenibilitat, també s’ha presentat la Proposta legislativa de PNL per instar el govern d’Espanya a modificar la Llei 2/2015 de Desindexació de l’Economia Espanyola i la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, per assegurar la revisió periòdica de costos unitaris dels serveis i concerts. A més, Vañó ha posat en valor que la llei del Tercer Sector a la Comunitat Valenciana siga el seu curs per a convertir-se en una realitat.

Igualment en Justícia, CERMI CV sol·licita implementar un nou decret del sistema públic de suports de justícia per a persones amb discapacitat, integrant el Model Valencià de Justícia Accessible i Inclusiva. En consonància amb la Llei 8/2021, es desenvoluparà un model de suport per a persones amb discapacitat que asseguri la capacitat jurídica i elimini la incapacitació i tutela.

El Pla Estratègic d’ Educació Inclusiva promourà la inclusió educativa, assegurant la implementació de mesures específiques per a tot l’ alumnat.

Finalment, demana modificar la Llei 11/2003 del Estatut de Persones amb Discapacitat de la Comunitat Valenciana per alinear-la amb la Llei 8/2021 i els canvis constitucionals recents, i es treballarà en un decret novedós per a la unificació dels barems de discapacitat i dependència per simplificar els tràmits i millorar l’ accés als drets, integrant els sistemes de gestió. En aquest sentit, el president de CERMI CV ha enunciat les propostes cap al pla SIMPLICA ,que se centren en modificació de lleis; decrets vigents amb l’objectiu de facilitar l’accessibilitat, rapidesa i coherència en tràmits administratius per millorar la qualitat de vida del col·lectiu, família i millora de procediments a entitats socials

Vañó ha conclòs la seua intervenció reiterant la necessitat de més i millors lleis i polítiques per a mitigar les injustícies que pateixen les persones amb discapacitat i les seues famílies recordant que “la promulgació de normatives en favor de les persones amb discapacitat fomenta l’avanç i la millora general de la societat.”